Alojzy Tkocz 1910 - 1945

12.8.1910 Chwałowice
23.4.1945 Gusen