Jan Grochowski 1911 - 1945

27.10.1911 Przytuły
8.4.1945 Mauthausen